Semafor

Semafor je vrsta signalizacije koja se izvodi pomoću zastavica (svako slovo ima svoj položaj zastavica). Semafor se koristi do udaljenosti od 3 kilometra. Najlakše se uči po krugovima.
Semafor

Morze

Morzeova abeceda služi za prenos poruke na daljinu. Svako slovo je zamijenjeno signalom koji se sastoji iz tački i crta, odnosno dugih i kratkih zvučnih ili svjetlosnih signala.
Morze

Signal u pomoć

sosMedunarodni znak za pomoć je S.O.S. odnosno Q.R.R. Signal koji se šalje morzeovom abecedom je S.O.S. i treba ga slati kao jedno slovo.

U planini se šalje tako da u toku jednog minuta bude 6 udaraca (čvrstim predmetom o čvrst predmet).

Odziv spasioca je 3 udarca u jednom minutu.

Sa zemlje signal u pomoć se šalje paljenjem tri vatre koje predstavljeju tjemena jednakostraničnog trougla.

Kriptografija

Nevidljiva pisma su specijalan načini izrade poruka pri kojima nam je osnovni cilj da napisani tekst učinimo nevidljivim, a da ga samo onaj kome je namijenjen može pročitati. Umjesto običnog mastila, koristi se limunov sok, mlijeko i slično, koje kada se osuši postaje nevidljivo i može se pročitati tek kada se poruka (papir) zagrije.
Šifrovana poruka je svaka poruka za čije čitanje je potreban odredeni "ključ". Postoje različite metode šifrovanja:
  • metoda zamjenom
  • metoda tablicom
  • metoda zamjene teksta

Pomorski kodeks

signalizacijaPomorskim kodeksom najčešće se služe (kako mu i samo ime kaže) pomorci, to jest mornari.

Kod pomorskog kodeksa svako slovo zamjenjuje jedna zastavica, slaganjem zastavica dobijaju se poruke. Služi za komunikaciju između brodova kao i za komunikaciju broda sa kopnom.
Posebno se zahvaljujemo starom Izviđaču gospodinu Branku Davidoviću na ustupljenom materijalu koji je iskorišćen u izradi naše stranice.