Kratak istorijat organizacije

Izviđaštvo – skautizam prvi put se javlja u Crnoj Gori dok je bila u sastavu Kraljevine Jugoslavije, kada je 1928. godine u Nikšiću, Tibor Sekelj organizovao prvu skautsku družinu. O njihovim aktivnostima nemamo podatke.
U našoj zemlji izviđači su zvanično počeli sa radom osnivanjem prvog odreda izviđača u Plavu, bilo je to 4. septembra 1955. godine, Odred se zvao "Budo Tomović". Njegovom formiranju je prethodio "Pohod kroz Crnu Goru" putujući logor pet jedinica iz svih jugoslovenskih republika, a odmah zatim organizovana je Šumska škola na Vidrovanu kod Nikšića, koju je pohađalo nekoliko budućih izviđačkih rukovodilaca. Izviđački odredi se osnivaju i u drugim mjestima Crne Gore, Ivangradu (Berane), Nikšiću, Pljevljima, Tivtu, Cetinju... i konačno, 22. januara 1956. godine u Titogradu (Podgorica) je održana Osnivačka skupština Saveza izviđača Crne Gore i izabran njen prvi starješina, poznati revolucionar Periša Vujošević. Savezu Izviđača Crne Gore 1. maja 1956. godine na Glavi Zete, tadašnji predsjednik Crne Gore, Blažo Jovanović, svečano je predao zastavu Saveza.
Od tada je Savez Izviđača Crne Gore djelovao i radio u sklopu Saveza Izviđača Jugoslavije sve do 1991.godine.
1. septembra 1995. godine, Savez Izviđača Jugoslavije, koga su činili Savez izviđača Srbije i Savez izviđača Crne Gore primljeni su u Svjetsku organizaciju skauta - WOSM.
Sаvеz Izviđаčа Crne Gore (SICG) је sаmоstаlnа, dоbrоvоljnа, nеpоlitičка, pаtriоtsка, оrgаnizаciја neformalnog оbrаzоvanjа zа djеcu i оmlаdinu. Otvоrеnа je zа svе, bеz оbzirа nа pоrijекlо, nаciоnаlnоst, vjеrsкu i pоlitičкu pripаdnоst.
Sаvеz Izviđаčа Crne Gore čine jedinice којe imајu sjеdištе nа tеritоriјi Crne Gore, trenutno, 20-tak izviđačkih odreda i samostalnih četa, sа oко 1500 člаnоvа.
Sаvеz Izviđača Crne Gore sаrađuје sа оmlаdinsкim оrgаnizаciјаmа nа tеritоriјi Crne Gore i lокаlnim sаmоuprаvаmа.
1. maja 2006. godine Savez Izviđača Crne Gore postaje samostalna organizacija, a Povelja o prijemu u Svjetsku organizaciju Skauta, svečano je dodijeljena na 38. Svjetskoj Skautskoj konferenciji u Koreji, 13. jula 2008. godine.

Finansijski izvještaji Saveza Izviđača Crne Gore

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina