Šatori

Šatori se izrađuju od čvrstog nepromočivog materijala - laneno platno, šuškavac i sl. Šator je najbolje postaviti na povišenom terenu koji bi u slučaju kiše omogućio oticanje vode. Šator treba da je u blizini šume, ali ne u njoj. Ne treba ga podizati ispod visokog drveta, u gustoj travi, pored mravinjaka, u koritu isušenog potoka, na ilovači, u jarugama i vrtačama. Šator mora biti zaštićen od vjetra, u blizini treba da ima dovoljno vode za piće i suvaraka za loženje vatre. Stranice šatora moraju biti zategnute, a konstrukcija pravilno postavljena. Kočići moraju biti čvrsto zabijeni u zemlju (pod uglom od 60 stepeni) kako ih vjetar ne bi iščupao.
Šatorska pravila:
 • Ne dirati krov šatora za vrijeme kiše, jer u tom slučaju propušta vodu
 • Šator mora biti čvrsto zategnut
 • Pred kišu olabaviti kanape pomoću žabica
 • Šator ujutru obavezno provjetravati
 • Ne pakovati mokar šator
 • Kočiće ne umotavati u smotani šator i obavezno ih dobro očistiti prije pakovanja
 • Ne držati otvoren plamen unutar šatora
Za kraći boravak na jednom mjestu (prenoćište, odmor od 2-3 dana) uređuje se bivak, a za duži boravak logor ili kamp. U oba slučaja se primjenjuju isti higijenski principi, ali se kod logorovanja koriste trajnije i složenije improvizacije.
Mada na prvi pogled može da izgleda lako, izabrati odgovarajuće mjesto za kampovanje zna biti veliki problem. Mjesto za postavljanje šatora mora biti suvo, ocedno, blago nagnuto, zaštićeno od vjetra, da ima drveća ili da je pored šume, udaljeno 2-3km od močvara. Poželjno je da se u blizini nalazi voda (rijeka, jezero, izvor.). U planinskim predjelima mora se voditi računa o odronjavanju stijena, snježnih lavina i vejavica. Izbjegavajte kamenito tle, mjesta sa gustom vegetacijom, i mjesta đe ima poljskih glodara.
Kako prepoznati tlo? Ljeti na njemu raste trava blijedo zelene boje. Zemlja je suva i djelimično ispucala po površini dok su njeni donji djelovi čvrsti. Nema tragova mahovine između busenja i trave.
Ukoliko ima vlage i vode, trava je bujna i ima jarko zelenu boju. Ima i mnogo mahovine među busenjem i na podnožju drveća. Ukoliko morate na ovakvom mjestu postaviti šator, dobro je ispod šatora postaviti plastičnu foliju (najlon) kao izolaciju, ali ipak izbjegavajte mjesta pored samih rijeka i potoka. Čak i najmanji potočić za vrijeme velikih kiša prerasta u bujicu koja može biti jako opasna. Izbegavajte zemljište okruženo brdašcima i pjeskovito tlo.

Šatorsko krilo

Šatorsko krilo ima veoma veliku primjenu. Od njega se može napraviti
 • kabanica,
 • nosila,
 • zaklon... (zavisno od broja šatorskih krila).

Upotreba šatorskog krila kao ogrtač

Motke i kočićiPri upotrebi šatorskog krila kao ogrtač, postupak je sledeći: šatorsko krilo se uhvati za kanap donjeg poruba, okrenuto licem prema sebi, i polako nabira donji porub. Zatim se krilo prebaci preko leđa i vezuje ispod brade, tako da ojačani dio i gornji ugao krila dođe sa spoljne strane. Zatim se pravi kapuljača tako što se gornji ugao prebacuje preko glave, s tim što se ugao šatorskog krila do gornjeg poruba podvija unutra, a zatim se zatezanjem kanapa gornjeg poruba nabira krilo, odnosno oblikuje se otvor za lice. Da bi kapuljača zadržala oblik, vezuje se kanap ispod brade. Prema potrebi i vremenskim prilikama, ogrtač se sa prednje strane može zakopčati pomoću dugmadi.

Upotreba šatorskog krila za podizanje polušatora i šatora

Za podizanje polušatora koriste se 1 ili 3 a za podizanje šatora 4 ili 6 šatorskih krila. Motke i kočići, potrebni za podizanje polušatora i šatora, izrađuju se od priručnog materijala (daske, grane, metalne šipke i sl.1), a njihov oblik i dimenzije treba da su približno kao na slici.
Polušator od 1 ili 3 šatorska krila služi za smještaj lica i opreme (sl. 2 i sl. 3).
Polušator
Šator od 4 šatorskih krila predstavljen je sl. 4.
Šator
Šator od 6 šatorskih krila podiže se tako što se 4 šatorskih krilarašire na zemlju, jedno pored drugog, licem na gore, tako da strane sa prorezom i ojačanjem dođu na spoljnju donju stranu šatora. Ostala 2 šatorskih krila presaviti dijagonalno u trougao i postaviti ih kako je prikazano na sl.5.
ŠatorDva kanapčića za vezivanje položiti unakrst, preko sredine načinjenog kvadrata od 4 šatorska krila, a druga dva trouglasto savijena krila na ivice gdje se predviđaju vrata i zadnji dio.

Spajanje šatorskih krila konopčićima počinje od uglova u sredini, tako da se porubi dvaju susjednih krila stave jedan na drugi. Na ovaj način dobija se u sredini otvor od 4 alke, kroz koji se provlače konopčići, a zatim se spajaju šatorska krila pomoću konopčića, provlačenjem kroz alkice, u vidu prošivanja u sva četiri pravca.

Krajeve presavijenih šatorskih krila prema vratima i zadnjem dijelu spajati od sredine istim redom i na isti način kao i krov šatora, tako da porubi presavijenih šatorskih krila budu ispod šatorskog krila koje čini krov. Konopčići se provlače kroz alkice sva tri poruba. Pri spajanju treba ispravljati i zatezati porube šatorskih krila i konopčiće. Da bi se napravio ulaz u šator, porub presavijenog šatorskog krila treba potpuno spojiti samo na jednoj bočnoj strani, a na drugoj se konopčić provlači samo kroz jednu ili dvije alkice pri vrhu šatora.

ŠatorU toku spajanja šatorskih krila, od priručnog materijala treba pripremiti 3 motke i 8 kočića. Motke uzimaju tri lica i na njih navlače po četiri alke od spojenih šatorskih krila u predjelu šljemena. Poslije ovoga se podižu šatorska krila u visini motki, a dva lica, na preostala dva konopčića, vezuju omče koje navlače na vrhove krajnjih motki.

Krajeve konopčića treba zategnuti i vezati za kočiće koji se pobijaju na odstojanju od 1.5 do 2m od šatora u pravcu šljemena. Zatim se pobijaju 6 kočića na bočnim stranama šatora.

Za ove kočiće šator se učvršćuje pomoću petlji koje se izrađuju od konopčića provučenih kroz alke i alkice (sl. 6.).
Šator je pravilno podignut (sl. 7) ako su:
 • motke u vertikalnom položaju;
 • kočići čvrsto pobijeni u zemlju na propisanom odstojanju od šatora;
 • svi spojeni krajevi šatorskih krila čvrsto nalegli jedan na drugi;
 • gornji preklopci za ruke na stranicama šatora zakopčani i postavljeni prema zemlji;
 • ako se ojačanja za ramena nalaze odozgo
Posebno se zahvaljujemo starom Izviđaču gospodinu Branku Davidoviću na ustupljenom materijalu koji je iskorišćen u izradi naše stranice.