Podaci o samostalnim četama Saveza Izviđača Crne Gore

Članstvom u SICG postale su licencirane izviđačke jedinice na svjetskom nivou. Sve skautske grupe vode lica koja su završila adekvatne škole za rad sa djecom i volonterima a uz to su i većinom lica koja rade u prosvetnim ustanovama države Crne Gore.

Samostalna četa izviđača “GRAHOVO" – Nikšić

Starješina: Bigović Vjera
Kontakt telefon: 069 369 581
Email: bigovicvera@yahoo.com

Facebook nalog odreda

Samostalna četa izviđača “UZDOMIR" – Nikšić

Starješina: Marko Burić
Kontakt telefon: 067 305 264
Email: galaktico@t-com.me
rajkodjuricnk@gmail.com