Podaci o samostalnim četama Saveza Izviđača Crne Gore

Samostalna četa “Orlovi“

Starješina: Dragan Dragićević
Kontakt telefon: 067 568 524

Načelnik: Marko Burić
Email: jelena_subotic@t-com.me
Broj članova: 30
Adresa čete: Samostalna četa “Orlovi”
81 400 Nikšić
Email: sciorlovi@yahoo.com
sciorlovi@scouts.org.me

Facebook nalog čete

Samostalna četa “Grahovo“

Starješina: Bigović Vjera
Ulica: Bistrička 54; 81 400 Nikšić
Kontakt telefon: 069 565 463
Email: bigovicvera@yahoo.com

Načelnik: Milan Kovačević
Broj članova: 25
Adresa čete: Samostalna četa “Grahovo”
Grahovo b.b; 81 Grahovo
Email: scigrahovo@scouts.org.me