Planovi, programi, propozicije

Program Saveza Izviđača Crne Gore

Program Saveza Izviđača Crne Gore

Ovaj PROGRAM usvojila je Skupština Saveza Izviđača Crne Gore na sjednici održanoj u Podgorici 19. 11. 2006. godine.
Upravni odbor Saveza donosi ”Osnove za rad” za svaki uzrast djece i omladine, kao i programska uputstva, koja detaljnije razrađuju sadržaje, oblike i metode rada sa djecom i mladima.
Preuzmite program - pdf
Pravilnik crnogorskog izviđačkog višeboja (CIV) - Standardi i propozicije takmičenja višeboja

Pravilnik crnogorskog izviđačkog višeboja (CIV) - Standardi i propozicije takmičenja višeboja

Zvanični naziv organizovane grupe učesnika na takmičenju u okviru jedne kategorije i jedne konkurencije je patrola. Patrola je sastavljena od ukupno 6 članova. Aktivno se takmiči kompletna patrola od 5 članova, dok je jedan član rezerva.
Preuzmite pravilnik - pdf | Preuzmite predprijavu i prijavu - doc