Opšta akta Saveza

Statut Saveza Izviđača Crne Gore

Statut Saveza Izviđača Crne Gore

Na osnovu Zakona o nevladinim organizacijama države Crne Gore („Sl.list RCG“ br.27/99 i 30/02) i Statuta Saveza Izviđača Crne Gore, Skupština Saveza Izviđača Crne Gore na svojoj sjednici održanoj u Podgorici 19. novembra 2006, donijela je Statut Saveza Izviđača Crne Gore.
Preuzmite dokument - pdf

Poslovnik o radu Starješinstva Saveza Izviđača Crne Gore

Preuzmite dokument - pdf

Pravilnik o sticanju zvanja Saveza Izviđača Crne Gore

Preuzmite dokument - pdf

Pravilnik o disciplinskim mjerama u Savezu Izviđača Crne Gore

Preuzmite dokument - pdf

Pravilnik o evidenciji članstva u Savezu Izviđača Crne Gore

Preuzmite dokument - pdf

Pravilnik o izborima, imenovanjima, trajanju i prestanku mandata u Savezu Izviđača Crne Gore

Preuzmite dokument - pdf

Pravilnik o međunarodnoj saradnji Saveza Izviđača Crne Gore

Preuzmite dokument - pdf

Pravilnik o priznanjima i odlikovanjima Saveza Izviđača Crne Gore

Preuzmite dokument - pdf

Pravilnik o registraciji organizacionih jedinica u Savezu Izviđača Crne Gore

Preuzmite dokument - pdf

Pravilnik o uniformama i oznakama u Savezu Izviđača Crne Gore

Preuzmite dokument - pdf

Pravilnik o zastavama u Savezu Izviđača Crne Gore

Preuzmite dokument - pdf

Pravilnik o znaku pečatu i zastavi Saveza Izviđača Crne Gore

Preuzmite dokument - pdf

Obrazac za odlikovanja i priznanja - SICG

Preuzmite dokument - doc