The World Organization of the Scout Movement (WOSM)

WOSM Box 241, 1211 Geneva 4, Switzerland
Telephone (+41 22) 705 1010 (+41 22) 705 1010 (+41 22) 705 1020
e-mail: worldbureau@world.scout.org
http://www.scout.org/
World Organization of the Scout Movement (WOSM) je internacionalna, nepolitična organizacija sastavljena od niza Nacionalnih Skautskih Organizacija. Osnovana je 1922 godine.
Vodeće tijelo WOSM-a je “World Conference” (Svjetsko vijeće) koje se sastaje svake tri godine, dok tzv. ”izvršnu vlast” predstavlja “The World Committee” (Svjetski odbor), sastavljen od izabranih dobrovoljaca. Svjetska Skautska Kancelarija, tj. uprava nalazi se u Ženevi, a postoji još šest regionalnih kancelarija u Ženevi i Bruxelles-u, Kairu, Manili, Nairobi, Santiagu (Čile) i Yalta-Gurzuf.

Kako je sve to počelo…

Rober Stephenson Smythe Baden PowellPrije mnogo godina, jedan je dječak volio život u prirodi, često je šetao, pecao, kampovao, penjao se po drveću, pratio tragove… Zvao se Rober Stephenson Smythe Baden Powell.

Po završetku školovanja, pridružio se vojsci i postao oficir. Služba ga je dovela u Južnu Afriku, gdje je – zahvaljujući svojoj snalažljivosti i brojnim vještinama izvojevao mnoge pobjede.

Po povratku u rodnu Englesku, saznao je da je prozvan herojem zbog svoje hrabrosti. Uskoro je napisao knjigu opisujući vještine kojima je u Africi naučio svoje vojnike. Pisao je o tamošnjim dječacima koji su mu pomagali prenoseći poruke, pružajući prvu pomoć ranjenima i na mnoge slične načine. U tome je prepoznao želju dječaka za avanturom, želju da čine nešto korisno, da aktivno doprinesu svojoj zemlji.
Godina 1907. godina smatra se godinom utemeljenja Skautskog pokreta, naime te godine je Robert Baden Powell organizirao probni kamp za 20-ak dječaka, tačnije 1.8.1907., na ostrvu Brownsea u Engleskoj. Podstaknut oduševljenjem dječaka koji su učestvovali na kampu, napisao je knjigu Scouting for Boys (Izviđaštvo za dječake).

Lavina je krenula…

Skautizam se zapanjujućom brzinom proširio cijelim svijetom i hiljade dječaka željelo se pridružiti pokretu. Vizionar Robert Baden Powell nakon osnivanja Skautskog pokreta za dječake, osniva 1910. godine Ženski Skautski pokret i u potpunosti se posvećuje Skautizmu.
Rober Stephenson Smythe Baden Powell 1920. godine susreće svoju buduću suprugu, 30 godina mlađu Olave, koja mu se u potpunosti pridružuje u razvijanju Skautske ideje.

1920. godine Robert Baden Powell postaje Predsjednik Svjetskog Skautskog Pokreta, a 1930. godine Olave Baden Powell Predsjednicom Ženskog Skautskog Pokreta. Oboje su rođeni na isti dan, 22. februara, pa se od 1926. godine ovaj datum slavi i obilježava u obje Svjetske organizacije na poseban način… Poznat je i pod nazivom BP Day (Be Prepared – Budi Pripravan), odnosno Thinking Day…

Danas u svijetu ima oko 32 miliona izviđača, mlađih i starijih, i to u 216 zemalja svijeta.

U 35 zemalja svijeta skautizam postoji, ali u tim zemljama nije formirana Nacionalna Skautska organizacija, tako da te zemlje još nisu članice WOSM-a.
I za kraj pomenimo da skautizam ne postoji ni u kakvom obliku u svega nekoliko zemalja svijeta.