Načelnik Saveza Izviđača Crne Gore

NAČELNIK ZA MEĐUNARODNU SARADNJU (IC) - BORISLAV JOVOVIĆ

koristi mail adresu: boro@scouts.org.me

NAČELNICA ZA INFORMISANJE - MILICA RADONJIĆ

koristi mail adresu: milica@scouts.org.me

NAČELNIK ZA INFORMISANJE (IT SEKTOR) – ELDIN BRĐANIN

koristi mail adresu: eldin.b@scouts.org.me

NAČELNICA ZA RAD SA POLETARCIMA I PČELICAMA - KATARINA KAĆA KOPRIVICA

koristi mail adresu: katarina@scouts.org.me

NAČELNIK ZA RAD SA MLAĐIM IZVIĐAČIMA I PLANINKAMA – MARTIN SPAIĆ

koristi mail adresu: martin@scouts.org.me

NAČELNIK ZA RAD SA STARIJIM IZVIĐAČIMA I PLANINKAMA – DUŠAN MASONIČIĆ

koristi mail adresu: dusan@scouts.org.me

NAČELNIK ZA RAD SA MLAĐIM I STARIJIM BRĐANIMA (ROVERIMA) – ELDIN BRĐANIN

koristi mail adresu: eldin.b@scouts.org.me