Logorska vatra

Uređeno vatrišteLogorska vatra je kruna izviđačkog dana na logorovanju. To je omiljeni događaj za sve izviđače, a za posjetioce logora najatraktivniji dio.Igre i pjesme, ljubavi koje se rode pokraj logorske vatre ostaju u srcu za čitav život.

Pripreme za logorsku vatru počinju poslije dnevnih aktivnosti u logoru. Vatrište je već u jutru očišćeno i uređeno za novu vatru.

Svi izviđači odlaze u šumu na prikupljanje suvih grana za vatru. Dvojica iskusnijih pripremaju drva i slažu jedan od tipova logorske vatre:
Logorska vatra

Pagoda

Pagoda je tip vatre koja će goriti dugo bez dodavanja novih oblica. Slaže se postepeno sve kraćim oblicama, dvije po dvije u kvadrat. U sredinu se ubacuju tanje grane i kraće oblice.

Piramida

Piramida daje visok plamen, ali treba voditi računa da se ne složi previsoko, jer se može desiti da se uruši van uređenog vatrišta.

Američki kamin

Američki kamin se slaže tako što se na dva koso postavljena nosača slažu oblice jedna na drugu. Vatra se pali u podnožju, tako da će s oblice same spuštati na vatru kako vatra bude gorila. Ugao postavljenih nosača je veoma važan da se ne bi desilo da se u jednom trenutku sve oblice sruče na vatru.

Polinezijska vatra

Polinezijska vatra se loži unutar kružnice koja je omeđena debljim kratkim oblicama. Najbolji efekat se postiže kombinacijom polinezijske vatre i piramide.

Na panju

Na panju možemo upaliti vatru samo ako je panj van šume i ne prijeti opasnost od širenja vatre. Dovoljno velik i ravan panj održavat će našu vatru bez utroška drva.

Zvjezdasta vatra

Zvjezdasta vatra se loži ako je grupa oko logorske vatre manja. Deblje oblice se postave zvjezdasto u krug, a u sredini se zapali vatra. Kako oblice gore, tako ih postepeno pomijeramo prema središtu vatre.
Na izviđačkim takmičenjima jedna od disciplina je loženje vatre. Sve eipe dobiju materijal za vatru i jednak broj palidrvaca šibice (obično tri). Potrebno je složiti vatru do visine prvog kanapa.
Pobjednik je ona ekipa čija vatra prva pregori gornji kanap. Naravno, to zavisi od umješnosti ekipe u slaganju i izboru tipa vatre.
Posebno se zahvaljujemo starom Izviđaču gospodinu Branku Davidoviću na ustupljenom materijalu koji je iskorišćen u izradi naše stranice.