Elaborat susreta brđana Crne Gore - Nikšič, maj 2011. godine

Savez Izviđača Crne Gore i Samostalna četa Izviđača "Orlovi" organizuju susrete Brđana Crne Gore. Mjesto susreta je Nikšić, kasarna "13. jul", a vrijeme održavanja 28 - 29. maj 2011. godine.